Pezett inzetbaarheid

Pezett DossierCheck

Inzetbaarheid: laat je bedrijf groeien en bloeien

Bij de meeste organisaties vormen mensen de belangrijkste kapitaalfactor. Het goed managen van ‘human resources’ is een vak apart maar gelukkig niet voorbehouden aan grote organisaties met een HRM afdeling. Pezett biedt deskundige ondersteuning op de meest uiteenlopende thema’s, die bijdragen aan de optimale inzetbaarheid van jouw medewerkers.

De HRM consultants die actief zijn binnen onze Inzetbaarheid service brengen een schat aan ervaring mee uit jouw branche, maar ook uit andere sectoren. Zo leer je ook van de ervaringen uit andere ondernemingen, uiteraard met volledig behoud van vertrouwelijkheid.

Onze Inzetbaarheid adviesdiensten kun je flexibel inhuren op uur- of commissiebasis. De verrekening is sterk afhankelijk van het type ondersteuning. Onze juridische adviezen bijvoorbeeld kun je inhuren wanneer nodig. Bij werving- & selectieopdrachten werken we ook op commissiebasis. Maatwerk dus, waar we graag praktische oplossingen voor aandragen.

Meer weten? Vraag een gesprek aan en bel direct met Harold Tuntelder via 050-82 00 995. Of stuur Harold een mail: harold@pezett.nl.

We nemen binnen een dag contact op

Wat zit er in deze dienst?

 • Vast-flexadvies

  .

 • Arbeidsrecht

  .

 • Management Rapportages
 • Vertrouwenspersoon

  .

 • Werving & Selectie

  .

 • Flexservices/Flexpool

  Uitzenden, payrolling, detachering

Harold Tuntelder, Aanjager bij Pezett

“We brengen ervaring mee uit jouw branche, maar ook uit andere sectoren.”

Harold Tundelder

Manager Blije Klanten, Pezett

“Het gemak van het uitbesteden van de loonadministratie – in ons geval door middel van payrolling – scheelt mij zeer veel tijd en geeft me de zekerheid dat het allemaal goed geregeld is. Daarnaast kan ik voor advies terugvallen op Pezett.”

Alex VijfschaftDirecteur Bij Alex Brillen

Inzetbaarheid in detail

Vast-flexadvies

Een juiste verhouding tussen vast en flexibel personeel stelt je in staat om sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden. Maar hoe bepaal jij de ideale flexibele schil voor jouw organisatie? Medewerkers vinden keuzevrijheid van werk belangrijk en kiezen daardoor vaker voor (een vorm van) flexibel werken. Daarnaast maken werkgevers op steeds grotere schaal gebruik van de inzet van flexibel personeel om hun organisaties wendbaar en slagvaardig te houden.

De ‘flexibele schil’
Alle medewerkers zonder een vast contract zijn in principe flexibele medewerkers. Je kunt binnen deze groep een onderscheid maken in twee groepen:

 • flexibel personeel
  Oproepkrachten (vakantiekrachten, personeel met een nulurencontract), personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • extern personeel
  Personeel in dienst van een derde partij (detacherings- of consultancybureau), uitzendkrachten, payroll personeel en/of ZZP’ers.

Behoefte in kaart brengen
We helpen je te inventariseren waar in jouw organisatie behoefte is aan flexibele arbeidskrachten. We onderzoeken ook de redenen die hieraan ten grondslag liggen. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat specifieke vakkennis niet aanwezig is bij je vaste medewerkers, maar het kan ook het gevolg zijn van productiviteitsverschil door seizoensinvloeden. Is het laatste het geval, dan brengen we in kaart in welke perioden je behoefte hebt aan (extra) flexibel personeel. Wil je moeiteloos je personeelsbestand kunnen aanpassen? Pezett regelt snel inzetbaar tijdelijk personeel op uitzend- of detacheringsbasis.

Strategische personeelsplanning
Als ondernemer is het cruciaal om steeds te kunnen beschikken over de inzet van de juiste medewerkers wanneer dat nodig is. Strategische personeelsplanning maakt dat mogelijk. Met de juiste methodiek, aanpak en ondersteuning draagt strategische personeelsplanning direct bij aan het vormgeven van jouw organisatiestrategie.

Arbeidsrecht

Reorganisaties, ontslagen, flexibele samenwerkingsvormen, Wet Werk en Zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Er is de laatste jaren veel veranderd in het landschap van het arbeidsrecht. Dat biedt soms voordelen, maar zeker ook uitdagingen. Voor werknemers én werkgevers.

De medewerkers van Pezett zijn specialisten op het gebied van het arbeidsrecht. In de breedste zin van het woord. Ze staan je bij op het moment dat je het nodig hebt of helpen je vervelende situaties te voorkomen. Dat leidt tot kostenbesparing! Omdat we zowel voor werkgevers als werknemers werken, zijn we bovendien in staat goed op de strategieën van de iedere partij in te spelen. Tot slot delen we natuurlijk binnen ons team onze kennis en ervaring. En daar profiteer jij dan weer van.

Wil je volledig ontzorgd worden? Alleen af en toe een brief laten tegenlezen of even sparren? Bij ons staat jouw vraag centraal.

Management rapportages

Pezett geeft je via de PZ portal realtime zicht op alle HR- en salarisgegevens. In overleg kunnen we overzichtelijke management rapportages samenstellen. Die zijn dan weer via onze Werk-0pdrachtgeverportal beschikbaar. Maar we maken ze ook op maat!

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon van Pezett gaat uiteraard altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Werving & Selectie

Werven. Selecteren. Presteren.
De juiste man op de juiste plek. Of je nu de volledige werving en selectie uit wilt besteden of slechts op bepaalde onderdelen hulp zoekt, Pezett biedt de ondersteuning die bij je past.

1. Analyse van je wervingsbehoefte
Goed inzicht in de richting die jouworganisatie opgaat en welke mensen je daarbij nodig hebt is een kritieke factor voor een succesvol werving en selectietraject. Formele functie-eisen zijn hierbij niet voldoende. Onze toegevoegde waarde ligt in het goed doorgronden van jouw strategische behoefte zodat we de juiste kandidaat kunnen selecteren.

2. Werven en motiveren van de beste kandidaten
We hebben jarenlange recruitmentervaring en een breed scala aan wervingskanalen om talentvolle kandidaten aan te trekken. We stellen de ambities van de kandidaten vast en ondersteunen bij een optimale presentatie als toekomstige werkgever.

3. De juiste selectie maken
We kunnen gebruiken maken van een combinatie van tests, gesprekken en persoonlijkheidsprofielen om een scherp beeld te vormen van de kennis, ervaring, motivatie en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat. Zo zijn we verzekerd van de best mogelijke match.

Flexservices/Flexpool

Ultieme flexibiliteit met een flexpool
Ben je op zoek naar ultieme flexibiliteit? Laat Pezett dan de volledige planning van al het flexibele personeel van je overnemen. We stemmen vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid van onze flexibele medewerkers af op jouw wensen. Het grote voordeel? De juiste flexibele medewerkers zijn op het gewenste moment gegarandeerd beschikbaar, waardoor je onnodig productiviteitsverlies voorkomt.

Flexibiliteit door payroll
Heb je een groeiende behoefte aan flexibel personeel, maar je concentreert je liever op je kernactiviteiten? Kies dan voor payroll, waarmee je de juridische en administratieve aspecten rondom het werkgeverschap volledig kunt uitbesteden. De werknemer werkt voor jouw organisatie maar heeft een arbeidsovereenkomst met Pezett. Zo heb je als werkgever het gemak en de vrijheid en Pezett de risico’s!