Jouw privacy

Deze website wordt beheerd door ToWork4Payrolling bv (“Pezett”). Wanneer je deze internetsite bezoekt, kan Pezett persoonsgegevens over jou verzamelen zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Pezett zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Pezett met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Pezett verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou interessant kunnen zijn én om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Pezett via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Pezett wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zullen wij je vooraf om toestemming vragen. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Pezett uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Pezett mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit jouw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen jou en Pezett is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op jouw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door dit aan te geven in het dialoogvenster bij het eerste bezoek aan deze site.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Voor uitoefening van rechten; graag contact opnemen met Pezett. Indien je geen marketinginformatie van Pezett wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:

Pezett

Dwazziewegen 10, 9301 ZR RODEN

Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je deze niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor afmelden. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kun je deze indienen via het online vraagformulier of per post:

Pezett

Dwazziewegen 10, 9301 ZR RODEN

Wijzigingen privacy statement

Pezett behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Copyright 2017 Pezett