Zieke werknemer heeft ook recht op privacy:

Een zieke werknemer zorgt altijd voor ongemak. Maar voor kleine werkgevers kan een zieke werknemer extra hard aankomen. Een zieke werknemer zou zelfs het verschil uitmaken tussen winst en verlies bij MKB’ers, aldus onderzoek. Niet vreemd dus dat werkgevers de vinger aan de pols wil houden. Soms slaan ondernemers hierbij door. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haakt hierop in met de recente set beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Waaraan moet je je houden als werkgever?

200.000 euro

Het kostenaspect van zieke werknemers werd onlangs belicht door een onderzoek van Aon. De verzekeringsmakelaar bericht hierover: “Gevraagd naar hoeveel jaar werkgevers in het uiterste geval de kosten betalen van de uitkering aan hun zieke personeel, schatten de respondenten in dat dit gemiddeld vier jaar is. Voor personeel met een tijdelijk contract is dit volgens de MKB’ers drie jaar. In werkelijkheid is dat twaalf jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract. Uit berekeningen blijkt dat de kosten voor een werkgever van een langdurig zieke medewerker over een tijdsbestek van twaalf jaar al snel kan oplopen tot 200.000 euro.” Duidelijk is dat het in dit onderzoek niet gaat om werknemers die geveld zijn door griepvirusje. Wel geeft het onderzoek de ernst aan van de gevolgen van langdurig ziek personeel voor de werkgever. Informatie is van groot belang om maatregelen te kunnen treffen. Welke gegevens mag je hebben?

Normen

De beleidsregels van AP(de privacywaarhond, sinds 1 janauri van dit jaar de opvolger van het College bescherming persoonsgegevens) bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re- integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re- integratie van zieke werknemers.

Werkgevers en werknemers

Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen.

Recht op privacy

Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Arbodienst en bedrijfsarts

Ook kan de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die de werkgever nodig heeft om te beoordelen of hij loon moet doorbetalen. Of gegevens die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie. De werkgever kan dan samen met de werknemer bekijken wat voor werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Prioriteit

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook dit jaar weer bijzondere aandacht voor de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *